Hiển thị tất cả 16 kết quả

Xuất xứ: Cà Mau

Qui cách: Chai 750ml

120.000 350.000 

Xuất xứ: Cà Mau

Qui cách: 500gr

130.000 

Xuất xứ: Cà Mau

Qui cách: 500 gram

300.000 700.000 

Xuất xứ: Cà Mau

Qui cách: Gói 500 gram hút chân không

150.000 190.000 

Xuất xứ: Cà Mau

Qui cách: Gói 500 gram hút chân không

190.000 

Xuất xứ: Cà Mau

Qui cách: Kg

900.000 

Xuất xứ: Cà Mau

Qui cách: 500gr

145.000 165.000 

Xuất xứ: Cà Mau

Qui cách: Gói 500 gram

250.000 

Xuất xứ: Cà Mau

Qui cách: Gói 500 gr

210.000 

Xuất xứ: Cà Mau

Qui cách: 500gr, đóng gói hút chân không nhãn mác đi nước ngoài

240.000 

Xuất xứ: Cà Mau

Qui cách: Túi 1kg

270.000 

Xuất xứ: Cà Mau

Qui cách: Gói 1 kg

400.000 

Xuất xứ: Cà Mau

Qui cách: Túi 1 kg hút chân không

150.000 

Xuất xứ: Cà Mau

Qui cách: Kg

250.000 

Xuất xứ: Cà Mau

Qui cách: Hủ 150gr

45.000 

Xuất xứ: Cà Mau

Qui cách: Gói 200 gram

320.000