Hiển thị tất cả 18 kết quả

Xuất xứ: Nha Trang

Qui cách: xấp 200 gr

38.000 

Xuất xứ: Đà Nẵng

Qui cách: Ký

300.000 

Xuất xứ: Bình Thuận

Qui cách: Kg

140.000 

Xuất xứ: Huế

Qui cách: Hủ

80.000 

Xuất xứ: Quảng Nam

Qui cách: Hộp 150 gram

35.000 

Xuất xứ: Nha Trang

Qui cách: Túi

38.000 

Xuất xứ: Quảng Ngãi

Qui cách: Hủ 250 gr

100.000 

Xuất xứ: DSMT

Qui cách: Hộp 300 gram

110.000 

Xuất xứ: Phú Yên

Qui cách: Gói 100 gram

50.000 

Xuất xứ: Quảng Ngãi

Qui cách: 1kg

100.000 950.000 

Xuất xứ: Bình Phước

Qui cách: Gói 100gr

39.000 

Xuất xứ: DSMT

Qui cách: Gói 250gr

300.000 

Xuất xứ: Bình Thuận

Qui cách: Chai 500ml

Xuất xứ: Khánh Hoà

Qui cách: Túi

52.000 

Xuất xứ: Bình Định

Qui cách: Bình 220 ml

70.000 

Xuất xứ: Quảng Ngãi

Qui cách: Gói hoặc hủ

120.000 

Xuất xứ: Phú Yên

Qui cách: Hủ 500 gram

125.000 

Xuất xứ: Khánh Hoà

Qui cách: Chai 350 gram

30.000