LoadingUpdating...
Chọn theo món

Tương ớt

Tương ớt Bà Đệ

Tương ớt

Xuất xứ:
25,000 VND

Giới thiệu Tương ớt

Tương ớt Bà Đệ

Tương ớt Bà Đệ 45k/thẩu (600 gram)

Tương ớt Bà Đệ 25k/thẩu (300 gram)

Tương ớt Bà Đệ 25k/thẩu (300 gram)

Nhận xét của khách hàng